Certificaten en keurmerken

Uw gebit is een belangrijk onderdeel van uw lichaam. U bent zelf dagelijks bezig met de verzorging ervan en waarschijnlijk gaat u regelmatig naar de tandarts. Het spreekt dan ook voor zich dat u goed nadenkt over keuze voor een mondhygiënist. Mondhygiëne Leek is aangesloten bij een aantal keurmerken en registers, zodat u er zeker van kan zijn dat uw gebit in goede handen is. Daarnaast wil Mondhygiëne Leek continu een hoge, meetbare kwaliteitsnorm halen. Het voeren van een keurmerk is een waarborg voor permanente educatie, een goed netwerk van specialisten en een constante kwaliteit van onze behandelingen.

Zo bent én blijft u verzekerd van de beste mondhygiënische zorg!

Nederlands Vereniging van Mondhygiënisten (NVM-mondhygiënisten

NVM-mondhygiënisten is een beroepsorganisatie voor mondhygiënisten. De vereniging zet zich in voor de belangen van leden en ze draagt bij aan de kwaliteit van mondhygiënisten in heel het land. De missie van NVM-mondhygiënisten is het bevorderen van professionele, preventieve mondzorg voor alle inwoners van Nederland. Via de vereniging worden leden, belanghebbenden en consumenten met elkaar in contact gebracht om de mondzorg op een zo hoog mogelijk niveau te brengen.

Klachtenregeling

Gelukkig gebeurt het niet vaak, maar mocht u niet tevreden zijn over een behandeling bij de mondhygienist, kunt dit gerust bespreekbaar maken en hopen we er met u uit te komen. Anders kunt u contact opnemen met de Klachtencommisie Paramedici.

Alle vrijgevestigde mondhygiënisten, die lid zijn van NVM-mondhygiënisten, zijn automatisch aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn, die klachten in behandeling neemt en beoordeelt.Wilt u meer informatie over klachtenprocedures? Neem dan contact op met het secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn.

Klachtencommissie Paramedici
t.a.v. drs. P.J.W. Schilperoord
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
tel. 06-12956429
www.klachtencommissieparamedici.nl
E: klacht@mondhygienisten.nl

Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM)

De KRM maakt de zorg en kwaliteit van mondhygiënisten meetbaar. Via de KRM houdt Mondhygiëne Leek bij welke na- en bijscholingsactiveiten worden ontplooid. Zo wordt een levenslang leren een tastbaar begrip. Voor de beroepsgroep en voor u als consument. Voor de registratienormen van het KRM kijkt u op de officiële website.

Infomedics

Mondhygiëne Leek is aangesloten bij www.infomedics.nl. Dit is een organisatie die de facturering verzorgt voor tandartsen, mondhygiënisten, huisartsen, fysiotherapeuten en andere (para)medici. Nota’s van Mondhygiëne Leek ontvangt u dan ook via www.infomedics.nl.

Nederlandse Vereniging voor Parondologie (NVvP)

De nadruk bij de NVvP ligt op het delen van kennis, met name rond pardontale en periimplantaire zorg. Daarnaast geeft de NVvP algemene informatie over het tandvlees en de wijze waarop tandvlees bijdraagt aan de algehele gezondheid. 

“U geeft ons uw vertrouwen, wij geven u de beste zorg!”