Implantaten

Een implantaat is een prachtig stukje techniek ter vervanging van uw kies en wortels. Het vergt echter wel onderhoud. Net als op tanden en kiezen gaat er ook op implantaten plaque zitten. Dat tast het tandvlees aan dat om het implantaat heen ligt. Als de bacteriën zich verder verspreiden kan het de houvast van het implantaat in het kaakbot aantasten. Mondhygiëne Leek helpt u bij de nazorg van pas geplaatste implantaten en geeft u advies over het onderhoud ervan.